Kamal Karte Hai

Pine Wale Bhi Pi Kar kya

 Kamal Karte Hai

Nasha Yar Ka Hota Hai

 Badnam Sharab Ko karte Hai