Nafrat 4 line shayari in urdu

ﺑﮍﯼ ﺗﭙﺶ ﮨﮯ ﯾﮧ ﺍﭘﻨﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮﮞ ﮐﯽ

ﻣﯿﺮﮮ ﺷﮩﺮ ﮐﺎ ﻣﻮﺳﻢ ﺧﻮﺷﮕﻮﺍﺭ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ

ﺩﻥ ﺑﮭﺮ ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ ﻧﻔﺮﺗﯿﮟ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﮯ

ﺍﻭﺭ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺭﺍﺿﯽ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ.